O spoločnosti InDevel

Sme spoločnosť poskytujúca úvery s rozumným úrokom.

Na Slovenskom trhu pôsobíme od roku 2004 a poskytovaním úverov sme sa začali zaoberať v roku 2009. Odvtedy si spoločnosť dokázala vytvoriť:

 • Rozsiahle portfólio spokojných klientov
 • Kvalitné pracovné postupy zabezpečujúce:
  • spokojnosť klientov
  • dodržiavanie platnej legislatívy
  • individuálny prístup ku klientom
 • Dobré meno na trhu a spokojnosť klientov s dôrazom na zodpovednosť zamestnancov
Na Slovensku pôsobí niekoľko firiem s podobným zameraním. Prečo by ste si mali vybrať práve nás?
 • sme držiteľom licencie Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu ako jedna z mála nebankových spoločností
 • sme malá spoločnosť schopná reagovať na potreby trhu
 • aplikujeme individuálny prístup ku klientom a dokážeme individuálne prispôsobiť podmienky úverov
 • ponuka služieb a produkty spoločnosti sú prispôsobované aktuálnej situácii na trhu, legislatívnym podmienkam a potrebám trhu
 • sme ústretoví voči zákazníkom s ochotou riešiť problémy klientov
 • pracujeme diskrétne
 • poznáme trh a legislatívne podmienok v oblasti podnikania vzhľadom na dĺžku trvania podnikateľskej činnosti
 • máme vytvorené stabilné portfólio klientov
 • snažíme sa zabezpečiť kvalitnú internú aj externú komunikáciu za účelom efektívneho uspokojovania potrieb našich klientov
Spoločnosť sa riadi etickým kódexom.

Spoločnosť má vypracovaný reklamačný poriadok.

 

Vďaka nášmu profesionálnemu prístupu klient získa spoľahlivého partnera.